Զինվորականների բնակարանների տեղափոխություն ցածր գներով

Զինվորականների բնակարանների տեղափոխություն

Զինվորականների բնակարանների տեղափոխություն

Զինվորականների ընտանիքները հաճախակի են ստիպված լինում տեղափոխվել բնակության նոր վայրեր: Հենց նման դեպքերում են օգնության գալիս բնակարանային տեղափոխությամբ զբաղվող մասնագիտացված ընկերությունները:

Զինվորականների ընտանիքների բնակարանային տեղափոխության կազմակերպում

AMG Trans տրանսպորտային ընկերությունն առաջարկում է բնակարանային տեղափոխության կազմակերպում ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև Ռուսաստանից մերձավոր և հեռու արտասահմանյան երկրներ: Կահույքի, տեխնիկայի, անձնական իրերի փաթեփավորման, տեղափոխման աշխատանքներն իրենց վրա կվերցնեն AMG Trans տրանսպորտային ընկերության աշխատակիցները: Մեր ընկերությունը կտրամադրի բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ կլինեն զինվորականների ընտանիքներին՝ բնակարանային տեղափոխության աշխատանքների դիմաց փոխհատուցում ստանալու համար:

Բացի այդ, մենք տրամադրում ենք բեռնակրի ծառայություններ, ինչի շնորհիվ աշխատանքները կիրականացվեն արագ, որակյալ և սեղմ ժամանակահատվածում: Տրանսպորտային ընկերությունն ունի մեծ ավտոպարկ, ինչը թույլ է տալիս ընտրել ցանկացած ծավալի բեռ տեղափոխելու համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցներ: Մեզ մոտ միշտ գործում են շահավետ գներ:

Գործողությունների հերթականություն: Ինչպե՞ս պատվիրել ծառայությունը:

Տեղափոխությունն իրականացվում է համաձայն մշակված ալգորիթմի՝

  • Բեռի ծավալի գնահատում, տրանսպորտային միջոցի ընտրություն
  • Փաթեթավորման նյութի ընտրություն
  • Կահույքի փաթեթավորում
  • Գույքի բեռնաթափում

Տվյալ ծառայությունը պատվիրելու համար հարկավոր է կապ հաստատել AMG Trans տրանսպորտային ընկերության հետ կայքում նշված հեռախոսահամարով կամ ձևակերպել առցանց պատվեր: