Ռուսաստանի տարածքում բեռնափոխադրումներ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Ռուսաստանի տարածքում բեռնափոխադրումներ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Ռուսաստանի տարածքում բեռնափոխադրումներ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Ռուսաստանի տարածքում բեռնափոխադրումների որակն ու անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է հետևել բեռնափոխադրման նորմերին ու կանոններին: Այս առումով կարևոր է բեռնափոխադրողին ու փոխադրվող ապրանքին առնչվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի նախապատրաստումը:

Ռուսաստանի տարածքում բեռնափոխադրումներ իրականացնելու համար պարտադիր փաստաթղթերի ցանկը

Բեռների փոխադրում իրականացնելիս անհրաժեշտ են հետևյալ հիմնական փաստաթղթերը՝

 • ✓ Ապրանքափոխադրման բեռնագիր. սա կարևորագույն փաստաթղթերից մեկն է, որն անհրաժեշտ է բեռնափոխադրումներ իրականացնելու համար: Բեռնագրում տեղեկություններ են պարունակվում երթուղու, փոխադրամիջոցի և վարորդի վերաբերյալ: Դրանից բացի, բեռնագիրը պարունակում է անմիջապես փոխադրվող բեռին վերաբերող ինֆորմացիա՝ քաշ, անվանում, արժեք, քանակ: Ապրանքափոխադրման բեռնագիրը (ապրանքագիրը) ձևակերպվում է 4 օրինակից (բեռն ուղարկողին, բեռն ստացողին և բեռնափոխադրողին տրվում է մեկական օրինակ, իսկ չորրորդ պատճենը կցվում է վճարման հաշվին):
 • ✓Ճանապարհային թերթիկ, որը նախատեսված է ֆինանսական ծախսերի՝ վարորդի աշխատավարձ, վառելիքի ծախս և այլն, հաշվարկման համար: Բացի դրանից, տվյալ փաստաթուղթը հանդիսանում է փոխադրվող բեռի օրինականության երաշխիք:
 • ✓ Բեռնափոխադրողին տրվող լիազորագիր, որը սահմանում է կողմերի իրավունքները, պարտավորություններն ու պատախանատվությունը, փոխադրման ժամկետներն ու պայմանները, ծառայությունների արժեքը և այլն:

Բեռնափոխադրողը պետք է իր մոտ ունենա հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • ✓ Վարորդական վկայական.
 • ✓ Պետական տեխզննման կտրոն.
 • ✓ Պարտադիր ապահովագրական պոլիս.
 • ✓ Փոխադրամիջոցի սանիտարական փաստաթուղթ (սննդամթերքի փոխադրման դեպքում):

Լրացուցիչ փաստաթղթերի ցանկ

Բեռնափոխադրման ժամանակ, բացի հիմնական փաստաթղթերից, հնարավոր է անհրաժեշտ լինեն ուղեկցող այլ փաստաթղթեր: Ամեն ինչ կախված է փոխադրվող բեռի տեսակից: Օրինակ՝ վտանգավոր, խոշոր չափսերի բեռների փոխադրման դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինեն՝

 • ✓ Ավտոճանապարհներով երթևեկելու թույլտվություն.
 • ✓ Անասնաբուժական և կարանտինային սերտիֆիկատ.
 • ✓ Քիմիական արտադրանքի անվտանգության անձնագիր.
 • ✓ Տրանսպորտի վերահսկողության դաշնային ծառայության թույլտվություն փոխադրում իրականացնելու վերաբերյալ:

Ավտոմոբիլային փոխադրումներ իրականացնելիս ուղեկցող փաստաթղթերի ցանկի մեջ են մտնում նաև վկայականները, անձնագրերն ու որակի սերտիֆիկատը, նաև մաքսային, սանիտարական և այլ կանոնակարգերով նախատեսված փաստաթղթեր:

Մեկնաբանությունները

Թողնել ձեր մեկնաբանությունը

Խնդրում ենք գնահատել 5 բալանոց սանդղակով