Պահեստային տարածքներ. հիմնական պահանջները

Պահեստային տարածքներ. հիմնական պահանջները

Պահեստային տարածքներ. հիմնական պահանջները

Պահեստները ծառայում են տարբեր տեսակի ապրանքների (բեռների) պահեստավորման և պահպանման համար: Որպես պահեստային տարածք կարող են ծառայել առանձին տարածքներ, նկուղներ, առաջին և վերգետնյա հարկերը: Բայց այս տարածքների ամենակարևոր պայմանն այն է, որ նրանք պետք է ունենան հարմար մուտքի ճանապարհներ և հարթակներ, որոնց վրա հնարավոր կլինի իրականացնել բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներ:

Պահեստային տարածքների հիմնական տեսակները

Պահեստները դասակարգվում են՝ ելնելով իրենց գործառնական նպատակներից, պահեստավորման ռեժիմից և տեխնոլոգիական առանձնահատկություններից: Առանձնացվում են պահեստավորման հետևյալ տեսակները.

 • ✓ Նյութական. այս պահեստները նախատեսված են արժեքավոր նյութերի պահեստավորման և առաքման համար:
 • ✓ Մասնագիտացված. ծառայում են տարբեր արտադրական նյութերի պահպանման համար:
 • ✓ Բաց բաց տարածքները ծառայում են այնպիսի ապրանքների (բեռների) պահպանման համար, որոնք չեն փչանում արտաքին պայմանների ազդեցությունից:
 • ✓ Կիսաբաց ի տարբերություն բաց տարածքների՝ առկա է հովանոց, որը պաշտպանում է տարածքում պահվող նյութերը արտաքին ազդեցությունից:
 • ✓ Փակ այս սենյակներում պահվող ապրանքները պետք է պաշտպանված լինեն արտաքին ազդեցությունից:
 • ✓ Ստորգետնյա այս տեսակի պահեստները նախատեսված են դյուրավառ նյութեր, այրվող հեղուկներ և նյութեր պահպանելու համար:

Հարկեր ունեցող պահեստային տարածքները լինում են վերգետնյա: Հենց այսպիսի տարածքներում են պահպանվում մեծ քանակությամբ սարքավորումներ:

Բացի վերոնշյալ տեսակներից, տարբերում են նաև պահեստների հետևյալ տեսակները՝

 • ✓ Արդյունաբերական և պահեստային տարածքներ դրանք տեղակայված են արտադրության վայրերում: Բաժանվում են արտադրամասային և պատրաստի արտադրության պահեստների:
 • ✓ Փոխաբեռնման կամ տարանցիկ պահեստներ ապրանքների պահպանումն իրականացվում է կարճ ժամանակահատվածով, օրինակ, բեռների փոխադրման ժամանակ:

Տարատեսակ ապրանքների պահպանման համար անհրաժեշտ պայմանները

Բոլոր տեսակի պահեստային տարածքներին ներկայացված հիմնական պահանջները հետևյալն են՝

 • ✓ Հագեցվածություն հրդեհաշիջման համակարգերով և հրդեհային ազդասարքերով:
 • ✓ Ջրամատակարարման, ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի ապահովում: Պահեստային տարածքները պետք է ունենան հեռուստահաղորդակցման համակարգ:
 • ✓ Պահեստային տարածքները պետք է ունենան պարիսպ, տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը ապահովող փակվող դարպասներ:
 • ✓ Պահեստները պետք է համապատասխանեն Ռուսաստանի Դաշնությունում ընդունված սանիտարական ստանդարտներին:
 • ✓ Հատկապես կարևոր է արտաքին լուսավորության առկայությունը: Երկաթուղային գծերը պետք է հագեցած լինեն սեմաֆորներով և լուսացույցներով:
 • ✓ Մուտքերը և բեռնման հրապարակները պետք է լինեն մեկուսացված և լավ վիճակում:

Հրդեհային անվտանգություն

Պահեստային տարածքներում հրդեհային պահանջների պահպանման կանոնները հետևյալն են՝

 • ✓ պահեստային տարածքում ծխելու արգելք,
 • ✓ հակահրդեհային տարածությունների պահպանման անհրաժեշտություն։

Պահեստային տարածքը պետք է ունենա անհրաժեշտ հարմարություններ՝ հրդեհային իրավիճակներում հրդեհը կամ բռնկումը կանխելու համար: Նման միջոցներից են հրդեհաշիջման սարքերը, կրակի և ծխի դետեկտորները, հրդեհային հիդրանտները:

AMG Trans ընկերությունը առաջարկում է պահեստային ծառայություններ, որոնք համապատասխանում են բոլոր տեխնիկական պահանջներին:

Մեկնաբանությունները

Թողնել ձեր մեկնաբանությունը

Խնդրում ենք գնահատել 5 բալանոց սանդղակով