Մեծածավալ բեռների փոխադրման առանձնահատկությունները քաղաքային ճանապարհներին

Մեծածավալ բեռների փոխադրման առանձնահատկությունները քաղաքային ճանապարհներին

Մեծածավալ բեռների փոխադրման առանձնահատկությունները քաղաքային ճանապարհներին

Մեծածավալ (կամ ոչ գաբարիտային) է համարվում այն բեռը, որի չափերը կամ քաշը գերազանցում է ավտոճանապարհներով, երկաթուղիներով կամ օդային տարածքով փոխադրումների համար նախատեսված ստանդարտները: Մեծածավալ կատեգորիայի մեջ կարող են մտնել բեռների շատ տեսակներ, օրինակ՝ տրանսպորտային միջոցները, շինարարական սարքավորումները, մետաղական կոնստրուկցիաները, արդյունաբերական սարքավորումները և այլն:


Մեծածավալ բեռների փոխադրման հիմնական պայմանները

Մեծածավալ բեռներ փոխադրող տրանսպորտային հարթակներին ներկայացվող գլխավոր պահանջներն են․

 • ✓ կցված բեռի ծանրության կենտրոնի կրճատում,
 • ✓ ավտոտտրանսպորտի կայունության և կառավարելիության ապահովում,
 • ✓ վարորդի համար շրջանաձև տեսանելիության ապահովում,
 • ✓ առանցքների երկայնքով բեռի քաշի հավասարաչափ բաշխում,
 • ✓ ամրակցման համակարգ, որն ապահովում է բեռի անշարժ վիճակը փոխադրման ընթացքում,
 • ✓ բեռնափոխադրումների կազմակերպման համար օպտիմալ լուծման մշակում՝ ծախսերը թեթևացնելու և առաքման ժամկետները նվազագույնի հասցնելու համար:

 • Կանոններ բեռնափոխադրող ընկերությունների համար

  Տրանսպորտային ընկերությունը, որը կազմակերպում է մեծածավալ բեռների տեղափոխում, պարտավոր է․

 • ✓ Ունենալ հատուկ թույլտվություն, ինչպես նաև՝ փաստաթղթեր տարածաշրջանային կազմակերպությունների և տեղական իշխանության մարմինների հետ համաձայնեցման վերաբերյալ;
 • ✓ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել տեխնիկական փաստաթղթերին, որոնք պետք է պարունակեն տեղեկատվություն բեռի չափերի, քաշի վերաբերյալ, ինչպես նաև՝ բեռի հետ կապված այլ տվյալներ (միևնույն ժամանակ տրանսպորտային միջոցը պետք է համապատասխան լինի բեռի պարամետրերին);
 • ✓ Ծանուցում պլանավորվող բեռնափոխադրման վերաբերյալ. ընկերությունը պետք է ծանուցի, համապատասխան մարմիններին և այլ շահագրգիռ կողմերին մեծածավալ բեռի փոխադրման մասին:

 • Անհրաժեշտ փասթաթղթեր

  Քաղաքային ճանապարհներով մեծածավալ բեռների փոխադրման համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը.

 • ✓ հայտարարություն, որում նշված լինի երթուղին, փոխադրման տեսակը, կատարման վերջնաժամկետը,
 • ✓ տրանսպորտային միջոցի երթուղու սխեման,
 • ✓ տեղափոխվող բեռի տեխնիկական նկարագիրը,
 • ✓ տրանսպորտային միջոցի փաստաթղթերը:

 • Փոքրածավալ բեռների տեղափոխման թույլտվությունը տրվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։

  AMG TRANS բեռնափոխադրող ընկերությունը, որը հագեցած է մասնագիտացված փոխադրամիջոցներով, կատարում է մեծածավալ բեռների փոխադրում քաղաքային փողոցներով՝ ապահովելով փոխադրվող բեռի անվտանգությունն ու ամբողջականությունը։

  Մեկնաբանությունները

  Թողնել ձեր մեկնաբանությունը

  Խնդրում ենք գնահատել 5 բալանոց սանդղակով