Հրատապ փոփոխություններ ՌԴ օրենսդրության մեջ՝ կապված ավտոտրանսպորտով բեռնափոխադրումների հետ

Հրատապ փոփոխություններ ՌԴ օրենսդրության մեջ՝ կապված ավտոտրանսպորտով բեռնափոխադրումների հետ

Հրատապ փոփոխություններ ՌԴ օրենսդրության մեջ՝ կապված ավտոտրանսպորտով բեռնափոխադրումների հետ

ՌԴ օրենսդրութամբ մշակվել են մի շարք փոփոխություններ, որոնք կապված են ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների իրականացման հետ։

Ավտոտրանսպորտի տեխնիկական վիճակի պահանջների խստացում

ՌԴ օրենսդրությունը նոր կանոններ է սահմանել տեխզննում անցնելու համար, ըստ որոնց, խստացվում են ավտոմոբիլի տեխնիկական վիճակի պահանջները։

Համաձայն նոր կանոնակարգի, արտաքին լուսային սարքավորումները պետք է միշտ մաքուր լինեն, չի կարելի օգտագործել անգույն կամ գունավոր օպտիկական դետալներ, երանգավորված լուսարձակներ։ Բոլոր չորս անիվները պետք է լինեն շիպավորված ռետինե նյութից։ Ավելի մեծ ուշադրություն կհատկացվի հոսանքի ղեկին, կիրականացվի առաջին օգնության արկղիկի զննում։

ՌԴ ներկայիս օրենսդրությունը պարտավորեցնում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի սեփականատերերին պարբերաբար անցկացնել ավտոմոբիլի տեխնիկական վիճակի զննում։ Պահանջների խստացման պատճառ է հանդիսացել վերջին տարիներին ավտոմեքենաների տեխնիկական անսարքությունների պատճառով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների աճը։

Առաջին անգամ ավտոմոբիլի զննում պետք է անցկացնել տրանսպորտային միջոցի գնումից 3 տարի հետո, որից հետո՝ 2 տարին մեկ հաճախականությամբ։

Ավտոմոբիլները, որոնք ունեն 7 տարվա «ստաժ», պետք է յուրաքանչյուր տարի անցնեն զննում։

Նոր պահանջների հետ մեկտեղ, ավտոմոբիլի ապակի լվացող ու մաքրող բոլոր սարքերը պետք է անխափան աշխատեն։ Չի թույլատրվում ղեկի դեմոնտաժ։

Տեխզննման ժամանակ նաև ստուգվելու են ավտոմոբիլի սարքավորումները։

Ավտոմոբիլների սեփականատերերը տեխզննում կարող են անցկացնել ՌԴ ցանկացած շրջանում։

Օրենսդրության մեջ փոփոխությունների հետևանքների ազդեցությունը բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերությունների վրա

Օրենսդրության մեջ փոփոխությունները չշրջանցեցին նաև բեռնափոխադրման ծառայություններ մատուցող տրանսպորտային ընկերություններին։

  • ✓ Բեռնափոխադրումներ կարող են իրականացնել համապատասխան վկայագիր ունեցող անձինք
  • ✓ Երթուղու բաշխումը տրանսպորտային ընկերությունների միջև իրականացվելու է ըստ հետևյալ ցուցիչների՝ ընկերության փոխադրումների ծավալը, ֆինանսական ցուցիչներ, աշխատանքի մեջ ձգձգումների բացակայությունը
  • ✓ Նոր պահանջներով արգելվու է այն վարորդների աշխատանքը, ովքեր ունեն միջազգային կամ արտասահմանյան, բայց ոչ ռուսական վկայական
  • ✓ Բեռնափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցները, մինչև ուղևորվելը պարտադիր պետք է անցնեն հսկողության զննում
  • ✓ Լրացուցիչ փոփոխությունները վերաբերում են 3,5 տոննայից ավել մասսա և 8-ից ավել բեռնաթափման մաս ունեցող տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերին
  • ✓ Բեռնափոխադրողների պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն
  • ✓ Համաձայն նախագծի, ստեղծվելու է բեռնափոխադրողների գրանցամատյան, որը պետք է նպաստի շուկայում ապօրինի բեռնափոխադրողների նվազեցմանը։

Մեկնաբանությունները

Թողնել ձեր մեկնաբանությունը

Խնդրում ենք գնահատել 5 բալանոց սանդղակով