Ավիափոխադրումների ժամանակ բեռների փաստաթղթերի ձևակերպման առանձնահատկությունները

Ավիափոխադրումների ժամանակ բեռների փաստաթղթերի ձևակերպման առանձնահատկությունները

Ավիափոխադրումների ժամանակ բեռների փաստաթղթերի ձևակերպման առանձնահատկությունները

Ժամանակակից աշխարհում ավիափոխադրումները մեծ պահանջարկ ունեն։ Չէ՞ որ դրանց շնորհիվ հնարավոր է արագ և ապահով տեղափոխել բեռը աշխարհի ցանկացած վայր։ Բեռների ուղարկումն ու առաքումը ավիափոխադրման ժամանակ ունի մի շարք առավելություններ։ Այս դեպքում պարտադիր է ուղեկցող փաստաթղթերի առկայությունը, հակառակ դեպքում՝ օդանավակայանում բեռն ուղղակի չեն ընդունի։

Ուղեկցող փաստաթղթերն են.

 • ✓ Հաշիվ-ապրանքագիր
 • ✓ Փաթեթավորման անվանաթերթ
 • ✓ Բեռնագիր
 • ✓ Անվտանգության փաստաթուղթ

Ավիաբեռնագրի ձևակերպումը

Ավիաբեռնագիրը փաստաթուղթ է, որը տրվում է բեռները ուղարկողի կամ դրա գործակալի կողմից և հաստատում է օդային փոխադրման իրականացման փաստը։ Ավիաբեռնագիրն ունի անհատական 11-նիշանոց համար, որը նախատեսված է փոխադրման ընթացքում բեռի կարգավիճակի, գտնվելու վայրի ստուգման համար։ Դրա հակառակ կողմում նշվում է ավիափոխադրման իրականացման պայմանագիրը (պայմաններ և այլն)։

Ավիաբեռնագիրը հաստատում է հետևյալ գործառույթների կատարումը․

 • ✓ Ավիափոխադրման պայմանագրի կնքման հավաստագիր
 • ✓ Ավիափոխադրման համար ապրանքների ընդունման վկայագիր
 • ✓ Ավիափոխադրման պայմանների հաստատում

Ավիաբեռնագիրը պարունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • ✓ Բեռը ուղարկողի անվանումը և ամբողջական հասցեն
 • ✓ Առաքման վայրի եռանիշ անվանումը
 • ✓ Բեռնափոխադրողի անվանումը
 • ✓ Առաքման ամսաթիվը
 • ✓ Բեռի փաստացի արժեքի մասին ինֆորմացիա
 • ✓ Ապահովագրական տվյալներ
 • ✓ Տեղերի քանակը
 • ✓ Բեռի անվանումը
 • ✓ Համախառն և զուտ քաշը

Որոշ դեպքերում ավիաբեռնագիրը կարող է օգտագործվել որպես մաքսային հայտարարագիր:

Հաշիվ-ապրանքագրի կազմումը

Հաշիվ-ապրանքագիրը կարևոր փաստաթուղթ է, որը կազմվում է ավիափոխադրումների ժամանակ և հանդիսանում հիմք դրամական միջոցների փոխանցման համար, ինչպես նաև կարող է հաստատել ապրանքի ծագումը։

Հաշիվ-ապրանքագիրը իրենից ներկայացնում է մի փաստաթուղթ, որը վաճառողը տրամադրում է պատվիրատուին։ Այն իր մեջ պարունակում է ինֆորմացիա ապրանքների և ծառայությունների այն հատկությունների մասին (քանակ, գին, գույն, քաշ և այլն), որոնք ներկայացվել են պատվիրատուին։ Գոյություն ունի նաև այսպես կոչված ֆորմալ հաշիվ-ապրանքագիր, որը պարունակում է ապրանքի արժեքի մասին ինֆորմացիա։

Հաշիվ-ապրանքագիրը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • ✓ Վաճառողի անվանումը և փոստային հասցեն
 • ✓ Պատվիրատուի անվանումը և փոստային հասցեն
 • ✓ Բեռնափոխադրողի անվանումը
 • ✓ Պատվերի ամսաթիվը և համարը
 • ✓ Ապրանքի կարճ նկարագիրը
 • ✓ Ապրանքի արժեքը
 • ✓ Տեղերի քանակը
 • ✓ Առաքման և վճարման պայմանները

Փաթեթավորման անվանաթերթի կազմումը

Փաթեթավորման անվանաթերթն իրենից ներկայացնում է ապրանքը ուղեկցող փաստաթուղթ, որն անհրաժեշտ է ավիափոխադրում իրականացնելու համար։ Այն իր մեջ պարունակում է ապրանքների ցանկը և առանձին ինֆորմացիա յուրաքանչյուր ապրանքի մասին (զուտ և համախառն քաշ, ապրանքային տեղի չափս)։

Փաթեթավորման անվանաթերթը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը․

 • ✓ Փաթեթավորման անվանաթերթի համար և ամսաթիվ
 • ✓ Բեռը ստացողի, պատվիրատուի, վաճառողի և ուղարկողի անվանումները և դրանց փոստային հասցեները
 • ✓ Պայմանագրի (պատվեր) համարը և ամսաթիվը
 • ✓ Ապրանքների թիվը (քանակը տարայում)
 • ✓ Տարայի համարը (բեռի տեղը), տեսակը
 • ✓ Բեռի ընդհանուր քաշը

Ավիափոխադրման ընթացքում երբեմն անհրաժեշտ է նաև անվտանգության անձնագիրը, որն իրենից ներկայացնում է փոխադրվող բեռի անվտանգությունը հաստատող փաստաթուղթ։

Մեկնաբանությունները

Թողնել ձեր մեկնաբանությունը

Խնդրում ենք գնահատել 5 բալանոց սանդղակով