Նոր տեխնոլոգիաների ազդեցությունը բեռնափոխադրման ոլորտի զարգացման վրա - մաս 2

Նոր տեխնոլոգիաների ազդեցությունը բեռնափոխադրման ոլորտի զարգացման վրա - մաս 2

Նոր տեխնոլոգիաների ազդեցությունը բեռնափոխադրման ոլորտի զարգացման վրա - մաս 2

Տրանսպորտի մոնիթորինգ

IoT սենսորները կարող են տեղադրվել մեքենաների վրա, որպեսզի հավաքեն տվյալներ դրանց գտնվելու վայրի, արագության և այլ պարամետրերի մասին, ինչը օգնում է երթուղիների օպտիմալացմանը։


Երթուղիների օպտիմալացում

IoT սենսորները կարող են նաև օգտագործվել ճանապարհային պայմանների և երթևեկության վիճակի մասին տվյալներ հավաքելու համար:


Փոխադրման պայմանների մոնիթորինգ

Այն օգնում է կանխել ապրանքների վնասվելը և ապահովում դրանց անվտանգությունը: Մոնիտորինգի արդյունքում տվյալների հավաքագրումը նաև թույլ է տալիս կատարել բեռնափոխարման ուղիների վերլուծություն և մոդելավորում, որն իր հերթին հեռացնում է այն տարածքները, որտեղ մատակարարման շղթայի ընդհատման վտանգը ամենամեծն է:


Պաշարների կառավարում

Այն թույլ է տալիս ընկերություններին ավելի արդյունավետ կառավարել իրենց ապրանքների պաշարները, օպտիմալացնել վառելիքի ծախսը և կանխել պահուստների սպառումը։


Կանխատեսելի սպասարկում

Թույլ է տալիս կանխել անսարքությունները, ինչը օգնում է նվազեցնել վերանորոգման ծախսերը և բարելավել հուսալիությունը:

Այսպիսով, IoT-ն կարող է ծառայել որպես արդյունավետության բարձրացման և գործընթացների օպտիմալացման կարևոր գործիք, սակայն այս տեխնոլոգիայի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ է ապահովել տվյալների անվտանգությունն ու պաշտպանվածությունը, ինչպես նաև ունենալ համապատասխան ենթակառուցվածք և տեխնոլոգիական լուծումներ:


Բլոկչեյն տեխնոլոգիա. թափանցիկության և անվտանգության բարձրացում

Այս տեխնոլոգիան խթանում է բեռնափոխադրման ոլորտում թափանցիկության և անվտանգության բարձրացմանը՝ ապահովելով հուսալի և ապակենտրոնացված պահպանում, բեռի և դրա շարժի մասին տեղեկատվության փոխանցում։

Բեռնափոխադրումների մեջ բլոկչեյն տեխնոլոգիայի կիրառության ամենակարևոր պատճառներից մեկը ապակենտրոնացված հարթակի ստեղծումն է լոգիստիկ գործընթացների կառավարման համար։ Այն թույլ կտա կապել մատակարարման շղթայի տարբեր մասնակիցներին (արտադրողներ, փոխադրողներ, պահեստներ և այլն), և անմիջականորեն շփվելու միմյանց հետ, առանց միջնորդների մասնակցության։ Բլոկչեյն տեխնոլոգիան թույլ է տալիս նաև ստեղծել «խելացի պայմանագրեր», որոնք ավտոմատ կերպով ստուգվում և կատարվում են առկա պայմանների համաձայն։ Բլոկչեյն տեխնոլոգիան կարող է օգտագործվել բեռնափոխադրումները բոլոր փուլերում հետևելու համար: Այն կարող է իր մեջ ներառել սենսորների և այլ սարքերի տեղադրումը, որոնց միջոցով կարելի է հետևել բեռի գտնվելու վայրը և դրա պահպանման պայմանները: Այդ տվյալների մասին տեղեկատվությունը կարող է պահպանվել բլոկչեյնում, ինչը երաշխավորում է հուսալիություն ու պաշտպանություն։


Արհեստական բանականություն. Երթուղիների օպտիմալացում և որոշումների ընդունում

Ներկայումս արհեստական ինտելեկտը լայնորեն կիրառվում է լոգիստիկայի և տրանսպորտային ծառայությունների ոլորտում՝ նպաստելով բեռնափոխադրման երթուղիների օպտիմալացմանը և որոշումների կայացմանը, բարելավելով գործընթացների արդյունավետությունը, ճշգրտությունը և արագությունը։

Արհեստական բանականությունը կարող է օգտագործվել լավագույն երթուղին որոշելու համար՝ հիմնվելով բազմաթիվ գործոնների վրա, ինչպիսիք են՝ հեռավորությունը, երթևեկությունը, առաքման ժամանակը, վառելիքի արժեքը և այլն:

Այն նվազեցնում է առաքման ժամանակը և վառելիքի ծախսը, ինչն իր հերթին բարձրացնում է բեռների առաքման արդյունավետությունը: Օգտագործելով վերլուծական տվյալները և մեքենայական ուսուցման տեխնիկան՝ կարող եք ստեղծել այնպիսի մոդելներ, որոնք կօօգնեն կանխատեսել բեռնափոխադրումների պահանջարկը տարբեր տարածաշրջաններում և տարբեր շուկաներում: Այն թույլ կտա ընկերություններին ավելի արդյունավետ կազմել երթուղիները և օգտագործել իրենց ռեսուրսները:

Մեկ այլ խնդիր ևս կարող է լուծվել արհեստական ինտելեկտի կիրառմամբ, դա տվյալ պահին որոշումների կայացումն է այնպիսի անկանխատեսելի իրավիճակների դեպքում, ինչպիսիք են խցանումները, վթարները և այլն: Արհեստական ինտելեկտի միջոցով հնարավոր է ստեղծել համակարգ, որը կվերլուծի ճանապարհների վիճակի մասին տեղեկատվությունը և կառաջարկի ապրանքների առաքման ամենաօպտիմալ ուղիները։

Ընդհանուր առմամբ, արհեստական ինտելեկտի կիրառումը կարող է բեռնափոխադրման ոլորտում զգալիորեն բարելավել երթուղիները և խթանել որոշումների կայացման գործընթացները, ինչը կբարձրացնի արդյունավետությունը, նվազեցնի ծախսերը և կբարելավի ծառայությունների որակը:


Վիրտուալ և ընդլայնված իրականություն (VR/AR)

Վիրտուալ և ընդլայնված (կամ լրացուցիչ) իրականությունը կարող է կիրառվել բեռնափոխադրման ոլորտում՝ արդյունավետության ու անվտանգության բարելավման նպատակով: VR/AR-ը կարող է օգնել վարորդներին վերապատրաստվել`թույլ տալով նրանց կատարել տարբեր գործողություններ ճանապարհի վրա, առանց կյանքի և առողջության համար վտանգի: Այն կարող է նվազեցնել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը և բարելավել ճանապարհների անվտանգությունը:

Բացի այդ, VR/AR-ը կարող է օգտագործվել տրանսպորտային միջոցների նոր մոդելներ մշակելու և վիրտուալ պահեստներ ստեղծելու համար, որոնք կօպտիմալացնեն բեռնափոխադրումների գործընթացը և կնվազեցնեն լոգիստիկ ծախսերը: Վիրտուալ իրականության կիրառություններից մեկը բեռնատարների վարման մոդելավորումն է: Վիրտուալ իրականության վրա հիմնված ուսուցման ծրագրերը կարող են օգնել բեռնատարների վարորդներին տիրապետել վարելու ճիշտ տեխնիկային, ինչպես նաև՝ վառելիքի արդյունավետ օգտագործմանը և ճանապարհի վրա ծախսվող ժամանակի կրճատմանը:

Ընդլայնված իրականությունը կարող է կիրառվել բեռնափոխադրումների անվտանգությունը բարելավելու համար: Օրինակ, AR տեխնոլոգիան կարող է վարորդներին տեղեկատվություն ցույց տալ ճանապարհների պայմանների, ճանապարհների արգելափակումների և այլ վտանգների մասին: Այն կարող է օգնել բեռնատարների վարորդներին ավելի ճիշտ որոշումներ կայացնել ճանապարհին և խուսափել վթարներից:

AR-ը կիրառում են բեռների բեռնման և բեռնաթափման գործընթացի հեշտացման համար, ինչը կարագացնի բեռնման և բեռնաթափման գործընթացը, ինչպես նաև կնվազեցնի բեռի վնասման վտանգը:


Ամփոփում

Եզրափակելով կարելի է վստահորեն ասել, որ նոր տեխնոլոգիաները զգալի ազդեցություն են ունենում բեռնափոխադրման ոլորտի զարգացման վրա: Թվային տեխնոլոգիաների, արհեստական ինտելեկտի, ինքնավար մեքենաների և այլ նորարարական լուծումների զարգացման շնորհիվ նոր հնարավորություններ են ստեղծվում բեռնափոխադրումների գործընթացները օպտիմալացնելու և բարելավելու համար։ Օրինակ, ինքնավար մեքենաները կարող են զգալիորեն նվազեցնել փոխադրման ծախսերը և նվազեցնել մարդկային գործոնով պայմանավորված վթարների քանակը։ Հարկ է նշել նաև, որ նոր տեխնոլոգիաները կարող են բարելավել բնապահպանական իրավիճակը բեռնափոխադրումների ոլորտում։

Մեկնաբանությունները

Թողնել ձեր մեկնաբանությունը

Խնդրում ենք գնահատել 5 բալանոց սանդղակով