Մաքսային ձևակերպումների համար ապրանքների հավաստագրման կանոնները

Մաքսային ձևակերպումների համար ապրանքների հավաստագրման կանոնները

Մաքսային ձևակերպումների համար ապրանքների հավաստագրման կանոնները

Ապրանքների արտահանման ժամանակ առանցքային հարցերից է մաքսային ձևակերպումը։ Մաքսային հավաստագրումը ՌԴ տարածքում ապրանքի հետագա վաճառքի թույլտվություն ստանալու առաջին փուլն է։ Արտասահմանյան արտադրության ապրանքների ներմուծումը պարտադիր ենթակա է մաքսային հավաստագրման։ Տվյալ գործընթացն իրականացվում է անկախ կազմակերպության կողմից՝ ապրանքների համապատասխանության հաստատման նպատակով, որը ոչ մի կերպ չի առնչվում ոչ արտադրողի, ոչ էլ տվյալ ապրանքի վաճառող կողմի հետ։ Այն ապրանքներին, որոնք հաջողությամբ անցել են ստուգումները, տրվում է վկայական, որը հասատում է տվյալ ապրանքի/արտադրանքի որակն ու անվտանգությունը։

Ապրանքների հավաստագրման հիմնական տեսակները

Հավաստագրման տեսակներն են․

 • ✓ Պարտադիր սերտիֆիկացում – տարածվում է այն ապրանքների կամ ծառայությունների վրա, որոնք կարող են վնասել մարդու առողջությանը կամ շրջակա միջավայրին։ Տվյալ արտադրանքը պետք է համապատասխանի պետության կողմից հաստատված պահանջներին։
 • ✓ Սերտիֆիկացման կամավոր տեսակն իրականացվում է արտադրողի ցանկությամբ։ Այս սերտիֆիկացումը ձևակերպվում է արտադրողի անձնական նախաձեռնությամբ այնպիսի արտադրանքի համար, որոնք ենթակա չեն պարտադիր սերտիֆիկացման։

Ապրանքի ծագման հավաստագիր

Ապրանքի ծագման սերտիֆիկատը փաստաթուղթ է, որտեղ նշվում է, թե որ երկրում է արտադրվել տվյալ ապրանքը։ Եթե ապրանքն ուղարկվելու է տվյալ երկրի սահմաններից դուրս, ապա այս սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է։

Գոյություն ունի ծագման սերտիֆիկատի 3 տեսակ

 • ✓ Ст-1
 • ✓ A ձևի սերտիֆիկատ
 • ✓ Ընդհանուր ձևի սերտիֆիկատ

Ծագման սերտիֆիկատի ձևակերպման համար անհրաժեշտ է հետևյալ փաստաթղթերի առկայությունը (ապրանքի արտադրողի համար)․

 • ✓ Ընկերության ռեկվիզիտներ
 • ✓ Գրանցման փաստաթղթեր
 • ✓ Պայմանագիր, հաշիվ-ապրանքագիր
 • ✓ Մաքսատան համար փաթեթավորման ցուցակ
 • ✓ Տեխնոլոգիական գործընթացի կարճ նկարագիր

Եթե ապրանքի արտահանողը չի հանդիսանում դրա արտադրողը, ապա անհրաժեշտ կլինեն հետևյալ փաստաթղթերը․

 • ✓ Ռեկվիզիտներ, գրանցման փաստաթղթեր, պայմանագիր, ապրանքի գնման փաստաթղթեր։

Տեխնիկական կանոնակարգերի համապատասխանության սերտիֆիկատի գրանցում

Այս սերտիֆիկատն իրենից ներկայացնում է ապրանքի՝ Տեխնիկական Կանոնակարգի կողմից հաստատված անվտանգության պահանջներին համապատասխանությունը։

Տվյալ վկայագրի նպատակներն են․

 • ✓ Պայքար անվտանգության համար
 • ✓ Սպառողի առողջության ապահովում

Այսպիսի վկայագիր հնարավոր է ստանալ Մաքսային միության մեջ մտնող ցանկացած երկրում՝ ՌԴ, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Հայաստան։

Այս սերտիֆիկատը տրվում է մինչև 5 տարի ժամկետով։

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը.

 • ✓ Պայմանագրի պատճե
 • ✓ Դիմողի ռեկվիզիտներ
 • ✓ Արտադրանքի տեխնիկական բնութագրիչների նկարագրություն
 • ✓ Հայտի ներկայացում

Գոյություն ունի ապրանքների որոշակի կատեգորիա, որոնք անպայմանորեն պետք է ունենան տվյալ վկայագիրը։ Դրանց մեջ մտնում են․

 • ✓ Որոշ տեխնիկական, կենցաղային ցածր լարման սարքեր
 • ✓ Երեխաների համար նախատեսված խաղալիքներ և կահույք
 • ✓ Թեթև արդյունաբերության ապրանքներ
 • ✓ Պայթուցիկային նշանակության արտադրանք, բեռնաբարձման սարքավորումներ.

Այլ տեսակի սերտիֆիկատների կիրառությունը

Ապրանքների ներմուծման/արտահանման ժամանակ, բացի վերը թվարկված սերտիֆիկատներից, երբեմն անհրաժեշտ են լինում նաև այլ տեսակի սերտիֆիկատներ։

 • ✓ ԳՕՍՏ Ռ սերտիֆիկացում - Հավաստագրերի այս տեսակը հաստատում է արտադրանքի համապատասխանությունը ԳՕՍՏ պահանջներին։
 • ✓ Հիգիենիկ հավաստագրում – Տվյալ հավաստագիրը հաստատում է Պետական սանիտարա-համաճարակային թույլատվությունը այն ապրանքների ներկրման համար, որոնք համապատասխանում են գործող պահանջներին։
 • ✓ Անասնաբուժական սերտիֆիկացիա, որը կանխում է կենդանիների՝ հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների ներթափանցումը տվյալ երկիր։
 • ✓ Ֆիտոսանիտարական սերտիֆիկացիա – Այն իրենից ներկայացնում է միջազգային փաստաթուղթ, որը տրվում է արտահանող երկրների կարանտինային կամ բույսերի պաշտպանության մարմիններին։
 • ✓ Սերտիֆիկացված արտադրանքի մակնշում։ Ստանալով պարտադիր կամ կամավոր սերտիֆիկացում՝ արտադրողը պարտավոր է ապրանքի վրա ավելացնել տվյալ սերտիֆիկացումը հաստատող РСТ նշանը։

Մեկնաբանությունները

Թողնել ձեր մեկնաբանությունը

Խնդրում ենք գնահատել 5 բալանոց սանդղակով