Բեռնափոխադրող տրանսպորտային միջոցների տեսակները

Բեռնափոխադրող տրանսպորտային միջոցների տեսակները

Բեռնափոխադրող տրանսպորտային միջոցների տեսակները

Բեռնատար տրանսպորտը բեռնափոխադրման ոլորտում իր կարևորությամբ զբաղեցնում է առաջին տեղը և ներառում է տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցներ՝ նախատեսված բեռնափոխադրումների համար։ Ներկայացնենք դրանցից ամենատարածված տեսակները։

Բեռնատարներ Դրանք ամենատարածված բեռներ տեղափոխող մեքենաներն են: Կարող են ունենալ տարբեր տարողություններ, և նախատեսված են ավտոճանապարհներով բեռներ տեղափոխելու համար։ Բեռնատարների խմբի մեջ են մտնում ֆուրգոնները, ինքնաթափ մեքենաները, քարշակները և հատուկ մասնագիտացված մեքենաները՝ որոշակի տեսակի բեռներ տեղափոխելու համար:

Գնացքներ Երկաթուղային տրանսպորտը լայնորեն օգտագործվում է բեռնափոխադրումների համար: Բեռնատար գնացքները ունակ են մեծ քանակությամբ ապրանքներ տեղափոխել մեծ հեռավորությունների վրա։ Դրանք կարող են օգտագործվել տարբեր տեսակի բեռների տեղափոխման համար, ներառյալ՝ կոնտեյներների և ծանր արդյունաբերական սարքավորումների:

Լաստանավեր Ծովային տրանսպորտն օգտագործվում է օվկիանոսներով և ծովերով բեռնափոխադրումների համար: Խոշոր բեռնատար նավերը, ինչպիսիք են կոնտեյներային նավերը և լաստանավերը, նախատեսված են մեծածավալ բեռներ փոխադրելու համար, ներառյալ՝ կոնտեյներներ, հումք, տրանսպորտային միջոցներ և այլն:

Ինքնաթիռներ Օդային բեռնափոխադրումները ապահովում են բեռների արագ առաքումը մեծ հեռավորությունների վրա: Բեռնատար ինքնաթիռներն օգտագործվում են բարձրարժեք բեռներ փոխադրելու, ինչպես նաև՝ էքսպրես առաքման համար։

Բեռնանավեր Ջրային տրանսպորտային միջոցները, ինչպիսիք են բեռնանավերը և տանկերները, օգտագործվում են գետերով և ներքին ջրային ուղիներով բեռների տեղափոխման համար: Բեռնափոխադրումների այս տեսակը թույլ է տալիս տեղափոխել բեռներ մեծ հեռավորությունների վրա և սպասարկել նավահանգիստներն ու արդյունաբերական օբյեկտները:


Բեռնափոխադրող տրանսպորտի դասակարգման չափանիշները

Բեռնատար մեքենաները բաժանվում են խմբերի։

I խմբի մեջ են մտնում ստանդարտ բեռնատար մեքենաները (ընդհանուր նշանակության մեքենաներ, ֆուրգոններ):

II խումբ - մասնագիտացված բեռնատար մեքենաներ (որոշակի բեռների փոխադրում, օրինակ՝ ատոմեքենաներ կամ վտանգավոր բեռներ): Դրանց մեջ մտնում են ինքնաթափ մեքենաները, սառնարանային մեքենաները, կցորդիչով քարշակ մեքենաները։

III խմբում ընդգրկված են ցիստեռն-մեքենաները։


Բեռնափոխադրող տրանսպորտային միջոցների հիմնական տեսակները ըստ քաշի

Թեթև բեռնատարներ - Մինչև 3,5 տոննա քաշով բեռնատար մեքենաները, որոնք կարող են լինել փոքր բեռնատարներ, ֆուրգոններ կամ առևտրային ավտոմեքենաներ։ Դրանք սովորաբար օգտագործվում են կարճ հեռավորությունների վրա փոքր բեռներ տեղափոխելու համար:

Միջին բեռնատարներ - 3,5-20 տ տարողությամբ բեռնատար մեքենաները։ Դրանք կարող են լինել միջին չափի բեռնատարներ, ֆուրգոններ, ինքնաթափ կամ մասնագիտացված բեռնատարներ, որոնք օգտագործվում են միջին քաշի բեռներ փոխադրելու համար:

Ծանր բեռնատարներ - 20 տոննայից ավելի քաշ ունեցող բեռնատար մեքենաները։ Դրանք են մեծ բեռնատարները, քարշակները, տրալերները կամ մասնագիտացված ծանր տեխնիկան, որոնք օգտագործվում են մեծ և ծանր բեռներ տեղափոխելու համար:


Բեռնափոխադրող տրանսպորտային միջոցների դասկարգումը ըստ առանցքների քանակի

Բեռնափոխադրող տրանսպորտը կարող ենք դասակարգել նաև մեքենայում առկա առանցքների քանակով:

Մեկ առանցքով բեռնատարներ - Դրանք բեռնատար մեքենաներ են, որոնց հետևի անիվները ունեն 1 առանցք, և սովորաբար նախատեսված են փոքր հեռավորությունների վրա թեթև բեռներ տեղափոխելու համար, օրինակ փոքր բեռնատարներ՝ մինչև 3,5 տ քաշով։

Երկու առանցքով բեռնատարներ - Բեռնատար մեքենաներ, որոնց ետևի անիվները ունեն 2 առանցք: Սովորաբար ունենում են ավելի մեծ բեռնատարողություն, քան 1 առանցքով բեռնատարները և կարող են օգտագործվել միջինից ծանր բեռներ տեղափոխելու համար:

Երեք առանցքով բեռնատարներ - Կարող են տեղադրվել ինչպես հետևի, այնպես էլ առջևի անիվների վրա: Նախատեսված են ավելի ծանր բեռներ տեղափոխելու համար և ունեն ավելի մեծ բեռնատարողություն՝ համեմատած երկառանցք բեռնատարների հետ:

Չորս կամ ավելի առանցքներով բեռնատարներ - Բեռնափոխադրող տրանսպորտային միջոցներ, որոնք սովորաբար ունեն մեծ բեռնատարողություն և նախատեսված են մեծ հեռավորությունների վրա ծանր բեռներ տեղափոխելու համար: Նման բեռնատարները կարող են օգտագործվել կոնտեյներների, հումքի և այլ ծանր բեռների տեղափոխման համար:


Բեռնափոխադրող տրանսպորտի դասկարգումը ըստ թափքի տեսակի

Ֆուրգոն - Ֆուրգոնի թափքը իրենից ներկայացնում է փակ մետաղական տուփ՝ մեկ կամ մի քանի ետևի դռներով։ Այն ապահովում է բեռների պաշտպանությունը եղանակային պայմաններից և արտաքին ազդեցություններից։ Ֆուրգոնները կարող են ունենալ տարբեր չափեր և հագեցված լինեն դարակներով կամ խցիկներով՝ բեռների հեշտ տեղավորման համար:

Պլատֆորմ/Բաց թափքով - Պլատֆորմը իրենից ներկայացնում է բաց հարթ տարածք՝ առանց կողային պատերի և տանիքի։ Սովորաբար օգտագործվում է մեծածավալ կամ չափազանց մեծ բեռներ տեղափոխելու համար, որոնք չեն պահանջում պաշտպանություն եղանակային պայմաններից: Պլատֆորմները կարող են լինել տարբեր երկարությունների և ունենալ բեռների ամրացման համար նախատեսված կողեր:

Կոնտեյներատար - Կոնտեյներատարը նախատեսված է ստանդարտ կոնտեյներների տեղափոխման համար: Այն սովորաբար ունի հատուկ կառուցվածք՝ տարբեր չափերի կոնտեյներներ ամրացնելու և տեղափոխելու համար։ Կոնտեյներատարները հաճախ օգտագործվում են ծովային և երկաթուղային տրանսպորտում:

Սառնարանային թափքով - Սառնարանային թափքով բեռնափոխադրող տրանսպորտը հագեցված է սառեցման համակարգով և նախատեսված՝ որոշակի ջերմաստիճան պահանջող ապրանքների տեղափոխման համար: Օգտագործվում են սննդամթերքի, դեղամիջոցների և այլ ապրանքների տեղափոխման համար, որոնք պահանջում են հատուկ ջերմաստիճանային ռեժիմ:

Ինքնաթափ բեռնատար – Դրանք ունեն հատուկ թափք, որը կարող է թեքվել կամ բեռնաթափվել։ Լայնորեն կիրառվում են շինարարության և հանքարդյունաբերության մեջ՝ հող, գրունտ, ավազ, քար և այլ արտադրանք տեղափոխելու համար, և կարող են տեղում բեռնաթափվել։

Ցիստեռն - Նախատեսված է հեղուկ կամ գազային բեռների տեղափոխման համար, ինչպիսիք են՝ նավթը, գազը, քիմիական նյութերը, խմելու ջուրը և այլն:


Դասակարգման այլ տարբերակներ

Բեռնատարողություն - Դա բեռի առավելագույն քաշն է, որը կարող է տեղափոխել տրանսպորտային միջոցը: Բեռնատարողությունը որոշվում է տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով և բեռնախցիկով:

Փոխադրման ծավալ - Այս պարամետրը ցույց է տալիս բեռի առավելագույն ծավալը, որը կարող է փոխադրվել բեռնախցիկում: Այն կարող է արտահայտվել խորանարդ մետրով կամ ծավալի այլ միավորներով:

Բեռնախցիկի երկարություն - Սահմանում է բեռի առավելագույն երկարությունը, ըստ որի այն կարող է տեղադրվել տրանսպորտային միջոցի ներսում: Սա կարևոր է հատկապես երկար բեռներ տեղափոխելիս, ինչպիսիք են ամրանները կամ խողովակները:

Շարժիչի տեսակ - Բեռնափոխադրող տրանսպորտային միջոցները կարող են լինել հետևի անիվների քարշակով, առջևի քարշակով կամ լիաքարշակ: Շարժիչի տեսակը ազդում է տրանսպորտային միջոցի, ճանապարհային տարբեր պայմաններ հաղթահարելու և բեռները կոշտ ճանապարհներով տեղափոխելու ունակության վրա։

Գաբարիտային չափեր - Սա տրանսպորտային միջոցի լայնության ու բարձրության համադրությունն է: Կարևոր են ցածր կամուրջներով, թունելներով կամ սահմանափակ տարածքներով վարելիս, օրինակ՝ քաղաքային տարածքներում:

Տեխնիկական պարամետրեր - Բեռնատար տրանսպորտային միջոցի դասակարգումից և օգտագործման նպատակից կախված՝ կարևորվում են այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են՝ շարժիչի հզորությունը, վառելիքի սպառումը, հատուկ կառավարման կամ անվտանգության համակարգերի առկայությունը։

Մեկնաբանությունները

Թողնել ձեր մեկնաբանությունը

Խնդրում ենք գնահատել 5 բալանոց սանդղակով