Լոգիստիկայի արդյունավետության հիմնական ցուցիչները

Լոգիստիկայի արդյունավետության հիմնական ցուցիչները

Լոգիստիկայի արդյունավետության հիմնական ցուցիչները

Լոգիստիկան մարդկային, նյութական և տեղեկատվական հոսքերի արդյունավետ կազմակերպման շղթա է՝ հիմնված կազմակերպչական և վերլուծական գործընթացի օպտիմալացման վրա: Լոգիստիկայի զարգացման ընթացքում ձևավորվել է ցուցիչների համակարգ, որով գնահատվում է դրա արդյունավետությունը: Լոգիստիկայի արդյունավետության հիմնական ցուցիչներն են.

 • ✓ լոգիստիկայի ընդհանուր ծախսերը,
 • ✓ մատուցվող լոգիստիկ ծառայությունների որակը,
 • ✓ լոգիստիկ ցիկլի տևողությունը («փող-ապրանք-փող»),
 • ✓ ընդհանուր արտադրողականությունը,
 • ✓ հետագա ներդրումների համար միջոցների վերադարձը:

Դիտարկենք դրանք մի փոքր մանրամասն։

Լոգիստիկայի ընդհանուր ծախսեր

Ներառում է լոգիստիկ օպերացիաների ծախսերն ու խնդիրների առաջացման արդյունքում՝ վնասները:

Մատուցվող լոգիստիկ ծառայությունների որակը

Սա ենթադրում է այնպիսի լոգիստիկ գործոններ, ինչպիսիք են՝

 • ✓ արտաքին տեսքը,
 • ✓ շոշափելիությունը,
 • ✓ հուսալիությունը (կատարումը «ճիշտ ժամանակին»,
 • ✓ պատասխանատվությունը (երաշխիքներ),
 • ✓ անվտանգությունը (առանց ռիսկի),
 • ✓ քաղաքավարությունը, հաճախորդի հետ փոխըմբռնումը:

Լոգիստիկ ցիկլի տևողությունը

Լոգիստիկ ցիկլը ենթադրում է հաճախորդի (սպառողի) պատվերի իրականացման ժամանակը: Այս ցուցանիշի օգտագործումը մեծապես կապված է կորպորատիվ ռազմավարության պահանջների հետ:

Լոգիստիկայի արդյունավետության հաջորդ ցուցանիշը ընդհանուր արտադրողականությունն է, կամ ինչպես ընդունված է ասել՝ արդյունավետությունը: Այս ցուցանիշը որոշվում է լոգիստիկ ծառայություններում տեխնիկական միջոցների (սարքավորումների) օգտագործմամբ՝ հաշվարկված ժամանակի միավորով։

Հետագա ներդրումների համար միջոցների վերադարձ

Բնորոշում է կապիտալ ներդրումների արդյունավետությունը լոգիստիկ համակարգի այնպիսի ստորաբաժանումներում, ինչպիսիք են.

 • ✓ տարբեր տեսակի և նպատակների պահեստները,
 • ✓ տրանսպորտային հաղորդակցությունները, տրանսպորտային ստորաբաժանումները,
 • ✓ տեխնիկական միջոցների և կազմակերպչական սարքավորումների համալիրը։

Լոգիստիկայի արդյունավետության հիմնական ցուցանիշների հիման վրա կազմվում է բուն լոգիստիկ համակարգի հաշվառումը և վերահսկողությունը:

Մեկնաբանությունները

Թողնել ձեր մեկնաբանությունը

Խնդրում ենք գնահատել 5 բալանոց սանդղակով